Nieuws

31-03-2016
Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee presenteert eerste jaarrapportage Wadden in Beeld

Het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) heeft de eerste jaarlijkse rapportage Wadden in Beeld uitgebracht (indien van toepassing; overhandigd aan de Tweede Kamer). In dit rapport hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. Deze signalen vormen een belangrijke bron van informatie voor het bijstellen en aanscherpen van de basismonitoring in de Wadden.

Lees meer »


25-03-2016
Terugblik AOwadden via Tweets

Een terugblik op de AOwadden bijeenkomst in de Tweede Kamer aan de hand van Tweets.

Lees meer »


18-03-2016
Themabijeenkomst Monitoring Actieplan Vaarrecreatie

Bijna 30 belanghebbenden van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) kwamen onlangs in Harlingen bijelkaar voor een themabijeenkomst over Monitoring. Tijdens de bijeenkomst werd verteld over de opzet van het monitoringsprogramma, de eerste resultaten van de pilot en de samenwerking binnen het programma.

Lees meer »


17-03-2016
Mosselbanken in de Waddenzee blijven liggen

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de Waddenzee. Deze banken bestaan inmiddels zeker 20 jaar op dezelfde locatie. De oude banken blijken erg stabiel in oppervlakte.

Lees meer »


14-03-2016
Start pilot registratie Vaste Vistuigvisserij

Op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone gaat een selectie vaste vistuigvissers vanaf deze maand visserijactiviteiten meer specifiek registreren. Deze gegevens leveren interessante informatie op over de ontwikkeling van de visstand.

Lees meer »


08-03-2016
PRW start verkenning zoet-zoutverbinding Oterdum

Het Programma naar een Rijke Waddenzee gaat, in opdracht van het Groninger Landschap en de Provincie Groningen, een verkenning uitvoeren naar mogelijkheden om de verbinding van het gebied tussen Oterdum en Polder Breebaart met de Eems Dollard te versterken.

Lees meer »


Share |