Nieuws

05-11-2015
Workshop vastelandskwelders: ruimte voor experimenten tegen veroudering

Op 28 oktober organiseerden Programma naar een Rijke Waddenzee en het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) een workshop over het beheer van de vastelandskwelders in de Waddenzee. Onderwerp was de voortgaande veroudering, en wat daar eventueel tegen te doen is.

Lees meer »


29-10-2015
Oesterbanken vormen rijke dis voor Wadvogels

De Waddenunit heeft in vier uur tijd, maar liefst 2026 vogels geteld op een oesterbank bij Griend. Maar wat nog opvallender was, de vogels foerageerden lang en uitgebreid op de oesterbank. Want tegenwoordig zijn oesters geen plaag meer, maar bieden ze de vogels juist een rijke dis.

Lees meer »


27-10-2015
Dijksma: Neerwaartse trend in aantallen vogels Waddenzee moet worden gekeerd

Staatssecretaris Dijksma houdt vast aan de ingezette koers om de situatie voor trekvogels in de Waddenzee te verbeteren. Dat zegt de bewindsvrouw naar aanleiding van Kamervragen.

Lees meer »


22-10-2015
Zeegraskansenkaart heeft goede voorspellende werking

De door PRW ontwikkelde zeegraskansenkaart blijkt nu al in de praktijk een goede voorspellende werking te hebben. Dat kunnen we constateren na de ontdekking van twee nieuwe zeegrasvelden in de Waddenzee.

Lees meer »


21-10-2015
Terugblik op Springtij Forum Terschelling

Driehonderd mensen kwamen eind september naar Terschelling voor het jaarlijkse Springtij Forum. De deelnemers kwamen van tal van organisaties en instellingen, maar hadden één missie: hoe bouwen we aan een betere en duurzame wereld?

Lees meer »


14-10-2015
Zeegras groeit weer bij de Rottums

GRONINGEN - In de oostelijke Waddenzee, ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog is Groot zeegras gegroeid. Onderzoekers hebben het 21 hectare grote veld afgelopen donderdag bekeken en spreken van een hoopvol feit.

Lees meer »


Share |