Nieuws

05-11-2014
De Nieuwe Afsluitdijk als Icoon van Nederland?

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is door het kabinet aangewezen als één van de elf kanshebbers om tot Icoon van Nederland benoemd te worden. Nationale Iconen zijn innovatieve projecten met (potentieel) grote maatschappelijke en economische impact. Innovaties waar we nu en in de toekomst trots op kunnen zijn. Zoals de Deltawerken, de kunstnier of de Compact Disk uit het verleden.

Lees meer »


31-10-2014
Dijksma overhandigt Tweede Kamer Garnalenakkoord Waddenzee

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft het Convenant en het uitvoeringsprogramma van de Garnalenvisserij op de Waddenzee aan de leden van de Tweede Kamer overhandigd. Daardoor staan de afspraken en het bijbehorende programma nu ook online.

Lees meer »


23-10-2014
Kokkelzaad Groote Plaat krijgt tijd om te groeien

Op de Groote Plaat onder de haven van Terschelling is veel mooi kokkelzaad aangetroffen. Dit is goed nieuws omdat er in 2014 in de Waddenzee als geheel relatief weinig kokkelzaad is gevonden. Bovendien lijkt het kokkelbestand te verouderen door het uitblijven van goede zaadval in de afgelopen jaren.De Handkokkelvereniging heeft nu besloten dit nieuwe kokkelzaad voorlopig met rust te laten.

Lees meer »


22-10-2014
Garnalenvissers eens over beheerste visserij op de Waddenzee

De garnalenvissers van de Waddenzee zijn het met de overheid en natuurorganisaties eens geworden over natuur- en visserijmaatregelen in de Waddenzee. De garnalenvissers ontzien delen van de Waddenzee om een ongestoorde ontwikkeling van het bodemleven mogelijk te maken. Daar staat tegenover dat de overheid de garnalenvissers zekerheid biedt met meerjarige vergunningen.

Lees meer »


15-10-2014
Programma naar een Rijke Waddenzee met vier jaar verlengd

Het Programma naar een Rijke Waddenzee gaat ook in de komende vier jaar werken aan natuurherstelprojecten en verduurzaming van gebruik in de Waddenzee. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van EZ heeft het Programma namelijk verlengd tot en met 2018.

Lees meer »


15-10-2014
Meer natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee

De mosselsector, natuurorganisaties en het ministerie van Economische Zaken hebben nieuwe afspraken gemaakt over de overgang naar een duurzamer mosselvisserij. Eén van de afspraken die in het nieuwe akkoord is gemaakt is het, onder voorwaarden, in 2018 sluiten van opnieuw 10 procent van het areaal aan mosselzaadbanken voor de mosselzaadvisserij. Voorwaarde daarbij is onder meer de beschikbaarheid van voldoende goede kweekpercelen

Lees meer »


Share |