Nieuws

23-12-2014
Vrolijk kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is in de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten. Wij wensen u alvast een Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!

Lees meer »


18-12-2014
PRW draagt stokje Vismigratierivier over

Het Programma naar een Rijke Waddenzee draagt het stokje voor de planuitwerking van de Vismigratierivier over aan De Nieuwe Afsluitdijk. De aanjaagfunctie van PRW voor de vispassage is daarmee afgerond, hoewel de adviesfunctie blijft.

Lees meer »


18-12-2014
Toekomst van de Waddenvisserij

Het eindadvies voor het uitvoeringsprogramma Brede Visie op Duurzame Visserij in de Waddenzee is afgerond en nu online. Het eindadvies is op basis van verschillende proefprojecten opgesteld.

Lees meer »


18-12-2014
Herijking van “Rijke Waddenzee”

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is druk bezig een nieuwe lijn uit te stippelen voor de periode 2015-2018. Zo moet het Streefbeeld van een Rijke Waddenzee worden aangepast op basis van de nieuwste kennis. Ook wordt gekeken naar de organisatiestructuur.

Lees meer »


09-12-2014
Conferentie over vis in de Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseert een speciale conferentie in Hamburg over de visstand in de Waddenzee. Deze vindt plaats op 8 en 9 januari. Het programma is inmiddels bekend.

Lees meer »


08-12-2014
Drie miljoen voor dijkdoorbraak Vismigratierivier

Het Waddenfonds draagt voor 3 miljoen euro bij aan de eerste fase van de Vismigratierivier. Het gaat hier om de aanleg van een coupure (doorgang) in de Afsluitdijk.

Lees meer »


Share |