Nieuws

30-09-2015
Meer inzicht nodig voor zeegrasherstel Waddenzee

Het ontwikkelen van een meerjarig programma voor zeegrasherstel heeft een extra tussenstap nodig. Mogelijk moeten er nieuwe aanvullende (laboratorium)onderzoeken komen om de opbrengst te vergroten.

Lees meer »


28-09-2015
Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Hoe werken we aan onze opdrachten als trekkers voor de samenwerkingsagenda beheer Waddenzee? Hoe kunnen we het samen aanpakken? Hoe kunnen we elkaar helpen? En wanneer zijn we tevreden over de samenwerkingsagenda beheer? Het is zomaar een greep uit de vragen die de verschillende trekkers van de Samenwerkingsagenda met elkaar bespraken. Op uitnodiging van Rijkswaterstaat vond het gesprek plaats op motorzeilklipper ‘De Rijkswaterstaat 1’.

Lees meer »


23-09-2015
Raapstrategie Japanse oesters; een dag mee met de UQ4

PRW is een dag met de UQ4 van Jaap Vegter mee op pad geweest om het oesterrapen in de praktijk te ondervinden. Uiteindelijk doel is om een raapstrategie te ontwikkelen die aansluit bij de natuurwaarden van de Waddenzee en die voldoende rendement oplevert voor vissers.

Lees meer »


22-09-2015
Nederland nu 154 natuurgebieden rijk

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft nu 154 gebieden als uniek natuurgebied aangewezen. Dit zijn plekken in Nederland met extra bescherming voor planten en dieren. Uiteraard behoort de Waddenzee daar ook toe.

Lees meer »


18-09-2015
Toegevoegde waarde Vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied van de provincie Fryslân, is blij met het positieve advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). “Mei ús gearwurkingspartners binne wy al langer oertsjûge fan de mearwearde fan de Fiskmigraasjerivier."

Lees meer »


17-09-2015
Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels

De Waddenzee blijkt de zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied, langs de kust tot aan Zuid-Afrika. Hoe meer een trekvogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met de vogel gaat.

Lees meer »


Share |