Nieuws

03-07-2014
Beter beheer van de Wadden

Het nieuwe Plan van Aanpak voor verbetering van de Samenwerking van het Beheer van de Wadden is op 2 juli 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan is een samenwerkingsagenda tussen de diverse organisaties die werken in het Waddengebied.

Lees meer »


11-06-2014
Duurzame projecten in ontwikkeling voor Waddenzeehavens

Het Programma Building with Nature Waddenzeehavens is klaar. Het omvat elf projecten die in de komende vier jaar worden uitgevoerd. De focus ligt daarbij op natuurontwikkeling en het duurzaam oplossen van de slibproblematiek voor Waddenzeehavens.

Lees meer »


11-06-2014
Tegenvaller bij regulering exoten Waddenzee

Door het Ministerie van EZ is vorig jaar samen met Duitse en Deense overheden, kennisinstituten, het Trilateraal Waddensecretariaat (CWSS) en PRW een aanvraag ingediend bij het Europese programma LIFE+ voor de ontwikkeling van een trilateraal exoten-actieprogramma voor de Waddenzee. Helaas is de aanvraag afgewezen. Nu wordt er gekeken naar een doorstart.

Lees meer »


10-06-2014
Dag van de Dijkzone

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de Dag van de Dijkzone. Het symposium werd op 21 mei georganiseerd in Lauwersoog in samenwerking met het Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het doel van de dag was om kansen en ontwikkelingen te bespreken op het gebied van natuur, veiligheid, recreatie en beleving rondom de Waddenzeedijken.

Lees meer »


06-06-2014
Bijzondere monitoringsactiviteit Waddenzee

Afgelopen zaterdag heeft er een bijzondere monitoringsactiviteit plaats gevonden op de Waddenzee. Voor de eerste keer gingen zowel vrijwilligers als professionals samen de aantallen aanwezige vogels en zeehonden monitoren. Bovendien keken ze naar speciale gebeurtenissen zoals verstoring door mensen.

Lees meer »


05-06-2014
Nederlandstalige animatiefilm Flyway

De animatiefilm die in het kort uitlegt hoe de vogeltrekroute werkt langs de West-Europese en -Afrikaanse kust is inmiddels in zes talen vertaald. Het Nederlands is daar nu één van.

Lees meer »


Share |