Nieuws

13-10-2014
Samenhang in werk voor vitale Eemsdelta

In de afgelopen maand is er door twee ontmoetingen meer samenhang gekomen in de processen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de Eems-Dollard een veilige, vitale en innovatieve kuststreek is. Ook in de toekomst moet het in de Eemsdelta goed wonen, werken en recreeren zijn.

Lees meer »


09-10-2014
Fish Passage Conference komt naar Nederland

Van 22 tot en met 24 Juni 2015 is Groningen gastheer van een internationale conferentie georganiseerd over het thema vismigratie. De conferentie wordt geopend door Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Van over de hele wereld gaan 400 vismigratiedeskundigen, technici en projectleiders kennis delen en workshops en excursies bijwonen.

Lees meer »


30-09-2014
Ontwerp-Beheerplan Waddenzee online

Het Ontwerp-Beheerplan Natura 2000 Waddenzee 2015-2021 is door Rijkswaterstaat online geplaatst. Het centrale uitgangspunt voor het Beheerplan is een goede samenhang tussen natuurbescherming en maatschappelijke activiteiten, zoals vaarrecreatie en beroepsvisserij.

Lees meer »


30-09-2014
Minister neemt Visie Vitale Kust Eems-Dollard in ontvangst

Minister Schultz-Van Haegen (I&M) heeft de inspirerende “Visie Vitale Kust Eems-Dollard” aangeboden gekregen tijdens haar werkbezoek in Groningen. De visie werd maandag aan de bewindsvrouw aangeboden door de Groningse Gedeputeerde Henk Staghouwer. Hij deed dit namens alle partners van Economie & Ecologie in Balans (E&E).

Lees meer »


29-09-2014
Ondernemers stevenen af op goed MZI-seizoen

De resultaten met de MZI-oogsten zijn dit jaar overwegend zeer goed te noemen, doordat er relatief weinig zeesterren op de MZI’s zaten. Hierdoor zijn er niet zoveel mosselzaadjes opgevreten. Inmiddels hebben veel MZI-ondernemers schuren/loodsen, terreinkades en andere opslagruimten gehuurd om alles weer een winter op te slaan.

Lees meer »


18-09-2014
Kwelderontwikkeling Koehoal krijgt Waddenfondsbijdrage

Het kwelderontwikkelingsproject bij Koehoal (vlakbij Tzummarrum) krijgt van het Waddenfonds een bijdrage van €855.370. De aanvraag is ingediend door Stichting EcoShape.

Lees meer »


Share |