Nieuws

21-07-2014
Sfeerverslag onderzoek Vismigratierivier

Er zijn twee sfeerverslagen van de onderzoeken naar de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. De sfeerverslagen geven een impressie hoe de onderzoekers te werk gaan.

Lees meer »


17-07-2014
Jaarlijks ruim 200.000 bezoekers voor Werelderfgoed Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt jaarlijks door ruim 200.000 bezoekers actief beleefd. Deze mensen doen mee aan activiteiten zoals wadlopen, kano├źn en vogels spotten. Daarbij krijgt ruim 80% van de bezoekers ook uitleg over de Werelderfgoedstatus.

Lees meer »


14-07-2014
Nieuwe afspraken overnatuur herstel en garnalenvisserij in Waddenzee

Natuurorganisaties, (vertegenwoordigers van) de garnalenvisserijsector en de overheid hebben nieuwe afspraken gemaakt over natuurherstel in de Waddenzee. Het gaat om mogelijkheden om gebieden deels te sluiten voor garnalenvisserij en de garnalenvisserij verder te verduurzamen. Voor deze maatregelen is financiering beschikbaar.

Lees meer »


08-07-2014
Website online over De Nieuwe Afsluitdijk

De Afsluitdijk gaat op de schop. Dit is nodig om te voldoen aan de veiligheidseisen. Dit biedt tal van kansen voor nieuwe projecten zoals Blue Energy en de Vismigratierivier. Alle info staat nu op een nieuwe website van De nieuwe Afsluitdijk.

Lees meer »


03-07-2014
Beter beheer van de Wadden

Het nieuwe Plan van Aanpak voor verbetering van de Samenwerking van het Beheer van de Wadden is op 2 juli 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan is een samenwerkingsagenda tussen de diverse organisaties die werken in het Waddengebied.

Lees meer »


11-06-2014
Duurzame projecten in ontwikkeling voor Waddenzeehavens

Het Programma Building with Nature Waddenzeehavens is klaar. Het omvat elf projecten die in de komende vier jaar worden uitgevoerd. De focus ligt daarbij op natuurontwikkeling en het duurzaam oplossen van de slibproblematiek voor Waddenzeehavens.

Lees meer »


Share |