Nieuws

24-03-2015
Dreigende eenvormigheid van kwelders kan aangepakt worden

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek steeds dominanter wordt. Maar met de juiste mix van beheermaatregelen kan dit probleem worden aangepakt.

Lees meer »


19-03-2015
Unieke zeegrasvondst bij Afsluitdijk

Onderzoekers van het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, hebben onderwater groeiend groot zeegras gevonden nabij de Afsluitdijk. Dit is een unieke vondst, omdat er al jaren geen onderwater groeiend zeegras meer gevonden is in de Nederlandse Waddenzee.

Lees meer »


11-03-2015
Kennisnetwerk Nederland-Duitsland over Eems in beeld gebracht

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen. Het onderzoek is uitgevoerd door Altenburg en Wymenga en is nu online.

Lees meer »


10-03-2015
Nieuwe vergunning voor garnalenvissers

Vorige week heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuwe vergunning verleend aan de garnalenvissers in de Waddenzee. In de vergunning is een deel van de afspraken uit het VisWad-akkoord opgenomen (ook wel bekend als het Garnalen Akkoord).

Lees meer »


09-03-2015
Zwemmend zilver losgelaten in het Lauwersmeer

Vrijdagochtend zijn honderden zeeforellen losgelaten in het Lauwersmeer. Naar Deens voorbeeld gaan sportvissers, het waterschap, natuurorganisaties en verschillende overheden de samenwerking aan. Zij willen de terugkeer van deze iconische trekvis combineren met het verbeteren van de waterkwaliteit en het ontwikkelen van het Lauwersmeer als sportvisbestemming.

Lees meer »


03-03-2015
Waddenslib moet akkers in Veenkoloniën verbeteren

Vier akkerbouwers en één veehouder in de Veenkoloniën laten deze maand in het kader van de pilot ‘Waddenslib voor zandgrond’ baggerslib uit de Eemshaven over hun land uitrijden. Zij hopen dat het slib helpt om de bodemkwaliteit op hun akkers te verbeteren. Het gaat om een proef, die een eerste aanzet is om aan baggerslib economische waarde toe te kennen. Tegelijk wordt zo een bijdrage geleverd aan een betere ecologische kwaliteit van het Eems-estuarium.

Lees meer »


Share |