Nieuws

11-06-2014
Tegenvaller bij regulering exoten Waddenzee

Door het Ministerie van EZ is vorig jaar samen met Duitse en Deense overheden, kennisinstituten, het Trilateraal Waddensecretariaat (CWSS) en PRW een aanvraag ingediend bij het Europese programma LIFE+ voor de ontwikkeling van een trilateraal exoten-actieprogramma voor de Waddenzee. Helaas is de aanvraag afgewezen. Nu wordt er gekeken naar een doorstart.

Lees meer »


10-06-2014
Dag van de Dijkzone

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de Dag van de Dijkzone. Het symposium werd op 21 mei georganiseerd in Lauwersoog in samenwerking met het Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het doel van de dag was om kansen en ontwikkelingen te bespreken op het gebied van natuur, veiligheid, recreatie en beleving rondom de Waddenzeedijken.

Lees meer »


06-06-2014
Bijzondere monitoringsactiviteit Waddenzee

Afgelopen zaterdag heeft er een bijzondere monitoringsactiviteit plaats gevonden op de Waddenzee. Voor de eerste keer gingen zowel vrijwilligers als professionals samen de aantallen aanwezige vogels en zeehonden monitoren. Bovendien keken ze naar speciale gebeurtenissen zoals verstoring door mensen.

Lees meer »


05-06-2014
Nederlandstalige animatiefilm Flyway

De animatiefilm die in het kort uitlegt hoe de vogeltrekroute werkt langs de West-Europese en -Afrikaanse kust is inmiddels in zes talen vertaald. Het Nederlands is daar nu één van.

Lees meer »


04-06-2014
Kweldercentrum Noarderleech krijgt Waddengoud-certificaat

Afgelopen zaterdag heeft de directeur van It Fryske Gea, Henk de Vries, het Waddengoud streekkeurmerk ontvangen voor Kweldercentrum Noarderleech bij Hallum. Gedeputeerde van de Provinsje Fryslân, Tineke Schokker, overhandigde het certificaat en muurbordje van Waddengoud buiten bij het Kweldercentrum. Noarderleech is een informatiepunt dat natuurkennis en de historie van de kwelders overbrengt op het publiek en van waar uit bezoekers ook belevingstochten over het buitendijksgebied kunnen maken. De bekroning met Waddengoud vormde een mooie start van de open dag die ook deze dag plaatsvond.

Lees meer »


04-06-2014
Omstandigheden lijken gunstig voor mosselzaad

De omstandigheden voor mosselzaad in de Waddenzee lijken gunstig. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Waddenunit. De touwen van de MZI’s in de Zuidmeep (zuidelijk van Terschelling) zitten vol met mosselzaad. De afmetingen zijn tussen de 0,2 - 0,9 millimeter. Bovendien zit er (op dit moment) voldoende voedsel in het water om uit te kunnen groeien tot volwaardig consumptiemossel.

Lees meer »


Share |