Nieuws

30-09-2014
Minister neemt Visie Vitale Kust Eems-Dollard in ontvangst

Minister Schultz-Van Haegen (I&M) heeft de inspirerende “Visie Vitale Kust Eems-Dollard” aangeboden gekregen tijdens haar werkbezoek in Groningen. De visie werd maandag aan de bewindsvrouw aangeboden door de Groningse Gedeputeerde Henk Staghouwer. Hij deed dit namens alle partners van Economie & Ecologie in Balans (E&E).

Lees meer »


29-09-2014
Ondernemers stevenen af op goed MZI-seizoen

De resultaten met de MZI-oogsten zijn dit jaar overwegend zeer goed te noemen, doordat er relatief weinig zeesterren op de MZI’s zaten. Hierdoor zijn er niet zoveel mosselzaadjes opgevreten. Inmiddels hebben veel MZI-ondernemers schuren/loodsen, terreinkades en andere opslagruimten gehuurd om alles weer een winter op te slaan.

Lees meer »


18-09-2014
Kwelderontwikkeling Koehoal krijgt Waddenfondsbijdrage

Het kwelderontwikkelingsproject bij Koehoal (vlakbij Tzummarrum) krijgt van het Waddenfonds een bijdrage van €855.370. De aanvraag is ingediend door Stichting EcoShape.

Lees meer »


17-09-2014
Toekomst Rijke Waddenzee

In de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden staat een bericht (17 september 2014) over het doorgaan van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Hoewel de signalen positief zijn, is het nog niet zover. De gesprekken over bijdragen van verschillende partijen zijn namelijk nog gaande.

Lees meer »


16-09-2014
Eerste resultaten zichtbaar Actieplan vaarrecreatie Waddenzee

De eerste maatregelen van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee zijn deze zomer gestart. Zo is de Erecode geactualiseerd, heeft er een experiment plaatsgevonden met dynamische zonering en is er een pilottraining gepland voor ‘droogvallers’. Uiteindelijk doel is om de natuur in het Waddengebied te versterken, terwijl er genoeg ruimte is voor (duurzame) vaarrecreatie.

Lees meer »


19-08-2014
Zeegrasveld bij Terschelling gegroeid

Het zeegrasveld in de Waddenzee bij Terschelling is dit jaar bijna een hectare gegroeid. Vorig jaar slonk het tot 1,4 hectare, maar nu zit het veld qua afmetingen weer op de situatie van 2012; te weten 2,5 hectare. Het gaat hier om klein zeegras.

Lees meer »


Share |