Nieuws

08-04-2015
Vogelwachtseizoen van start in Werelderfgoed Wadden

Het broedseizoen staat voor de deur in het Waddengebied. Duizenden vogels, zoals sterns, lepelaars, eidereenden en plevieren zoeken komende tijd een broedplekje. De Waddeneilanden en de omliggende platen zijn bij hoogwater belangrijke vluchtplaatsen. Ontelbare vogels wachten op de ‘volgende gang’ van hun voedsel. Rust en ruimte in de maanden april – juli zijn daarom van levensbelang.

Lees meer »


02-04-2015
Unieke eilandstaarten vertonen toch veel overeenkomsten

Hoewel elke eilandstaart uniek is, blijkt de natuurlijke ontwikkeling overal in het Waddengebied grofweg hetzelfde te verlopen: een kale zandplaat ontwikkelt zich tot een begroeid terrein met duinen, waarachter zich een kwelder vormt. Dit proces wordt versneld als er een stuifdijk wordt aangelegd.

Lees meer »


01-04-2015
Extra inspectietochten op Waddenzee na storm

De Waddenunit trekt er de komende dagen op uit met extra inspectietochten op de Waddenzee na de storm van dinsdag 31 maart.

Lees meer »


31-03-2015
Unieke vogelroutes in kaart gebracht op nieuwe website

Langs welke wandelroute zie je de meeste vogels? En waar en wanneer moet je op de fiets stappen om de groenpootruiter te kunnen zien? Sinds vandaag is er een nieuwe website online die talloze tips geeft over hoe je de unieke Waddennatuur kunt beleven. De website is vooral toegespitst op vogels: www.beleefdewaddennatuur.nl

Lees meer »


26-03-2015
Alternatieve vaarroute voor de Blauwe Balg in de Waddenzee

Het ministerie van Economische Zaken en de Vereniging van Wadvaarders werken samen om een alternatieve route tussen de beide Waddeneilanden uit te stippelen. Deze moet zuidelijker komen te liggen.

Lees meer »


24-03-2015
Dreigende eenvormigheid van kwelders kan aangepakt worden

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek steeds dominanter wordt. Maar met de juiste mix van beheermaatregelen kan dit probleem worden aangepakt.

Lees meer »


Share |