Nieuwsbrieven

Op deze pagina vind je een overzicht van nieuwsbrieven die wij hebben verzonden.

Laatste nieuwsbrief, december 2022

In de laatste nieuwsbrief uitgebreid aandacht voor de E-zine die gemaakt is over 12 jaar PRW.

Nieuwsbrief november 2022

In deze nieuwsbrief aandacht voor de 14e regeringsconferentie in Wilhelmshaven, een blog over de relatie tussen de Noordzee en de Waddenzee en in de laatste aflevering van “Aan het woord….” komt Klaas Laansma aan bod, o.a. over de Slibhub Lauwersoog.

Nieuwsbrief september en oktober 2022

In de nieuwsbrief van september en oktober aandacht voor de actualiteiten rond Programma naar een Rijke Waddenzee. Met o.a. een blog van PRW’er Ingrid van Beek over de abiotische elementen van de Waddenzee.

Nieuwsbrief juli en augustus 2022

Onze nieuwsbrief van juli en augustus heeft naast het nieuwsoverzicht onder andere een blog van PRW’er Michiel Firet over door de mens aan de natuur ’teruggegeven’ gebieden en een interview met PRW’er Hein Sas over klimaatverandering en de impact daarvan op de Waddenzee.

Nieuwsbrief juni 2022

Deze nieuwsbrief staat voor een groot deel in het teken van de succesvol verlopen Waddenmars. Daarnaast is er onder andere een blog van PRW’er Hein Sas over de Europese natuurherstelwet en nieuwsberichten over Water as Leverage Wadden en de trilaterale jeugdconferentie.

Nieuwsbrief mei 2022

In de nieuwsbrief van mei aandacht voor het 15e internationale wetenschappelijke Waddenzeesymposium, het effect van kunstmatig licht op organismen en dieren in Werelderfgoed Waddenzee en de vertoning van Silence of the Tides. Een blog van PRW’er Leo Bruinzeel over het effect van klimaatverandering op trekvogels en het afscheidsinterview met Hendrikus Venema, Programmadirecteur van PRW.

Nieuwsbrief april 2022

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor het vertrek van Programmadirecteur Hendrikus Venema naar Innovatiepact Fryslân, een blog van PRW’er Sonja van der Graaf over de lessen die van Zeeuwse mariene aquacultuur projecten kunnen worden geleerd. En een uitnodiging voor een speciale vertoning van de film Silence of the Tides tijdens de Waddenmars.

Nieuwsbrief maart 2022

In deze nieuwsbrief aandacht voor de effecten van nachtelijke lichtemissies op de organismen in het Waddengebied, VisWad sluiting 2e tranche sluiting gebieden garnalenvisserij Waddenzee. Een blog van Jeroen van Herk en uitgebreid aandacht voor de Waddenmars voor jongeren die eind juni wordt gehouden.

Nieuwsbrief januari en februari 2022

In deze gecombineerde nieuwsbrief van januari en februari onder andere aandacht voor ons jaarverslag, de eerste praktijkproef Platte Oester en de transitieschets duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden. Een blog van PRW’er Michiel Firet en een interview met Meinte Engelmoer, de voorzitter van de Wadvogelwerkgroep.

Nieuwsbrief december 2021

In onze nieuwsbrief van december onder andere aandacht voor mariene aquacultuur en een longread over onze excursie omtrent Sediment Solutions. Een blog over het belang van iconen van klimaatadaptatie. En de opvallende resultaten van het afgelopen jaar.

Nieuwsbrief november 2021

In onze nieuwsbrief van november onder andere aandacht voor het advies streefbeeld onderwaternatuur voor de Wadden, landschapsinclusieve landbouw in verzilte gebieden en een garnaalproeverij. Een blog over de noodzaak voor een klimaatadaptief verhaal en een interview met Erik Moesker van Noordoogst Aquaponics.

Nieuwsbrief oktober 2021

In deze nieuwsbrief aandacht voor een trilaterale webinar over de bescherming van onderwaternatuur en voor de met de garnalenvisserij gemaakte afspraken over de gesloten gebieden in de Waddenzee. Een blog van Jeroen van Herk over klimaatadaptatie en een terugblik op het werkatelier duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden.

Nieuwsbrief september 2021

Hierin aandacht voor ons Werkatelier over duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden en de tentoonstelling Sponsland in de bibliotheek van Leens. Een blog van Michiel Firet en een interview met Martha Buitenkamp over haar werkzaamheden voor PRW met betrekking tot Swimway.

Nieuwsbrief juli en augustus 2021

In de nieuwsbrief van juli en augustus onder andere aandacht voor een excursie naar de Eems Dollard Regio en het PRW-werkatelier rond duurzame mobiliteit. Een blog van Michiel Firet en een uitgebreid interview met Watergezant Henk Ovink.

Nieuwsbrief juni 2021
In deze nieuwsbrief aandacht voor duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden, het geen doorgang vinden van de pilot walviskadaver en een rapport met beleidsaanbevelingen voor een betere visstand in de Waddenzee. Op ons blog schrijft Titian Oterdoom over potentiële conflicten tussen landbouwers en overheden langs de randen van het Wad. En in de rubriek “Aan het Woord…” Leo Bruinzeel, ecoloog bij Vogelbescherming Nederland en ons Programma.

Nieuwsbrief mei 2021
In deze nieuwsbrief onder andere een terugblik op het webinar Erlebe die Finsternis, aandacht voor de plannen in Polder Wassenaar op Texel en de Zie’nsWat. Op ons blog schrijft Ronald Lanters over de transities die gaande zijn in de visserij. En in de rubriek “Aan het Woord…” Lianne Huzen, secretaris van PRW.

Nieuwsbrief april 2021
In deze nieuwsbrief het experiment garnalenkweek bij de Dubbele Dijk bij Bierum. Op ons blog schrijft Hein Sas over initiatieven waarbij natuurversterking en beleving hand in hand gaan. En in de rubriek “Aan het Woord…” Frank Ahlhorn, directeur van het Wadden Sea Forum (WSF). https://mailchi.mp/56f0153c7367/nieuwsbrief-prw-mei

Nieuwsbrief maart 2021
In deze nieuwsbrief aandacht voor het rapport ‘Where Mud Matters’, de hernieuwde openstelling van de opkoopregeling garnalenvisserij, de praktijkproef garnalen vangen met vaste vistuigen en de Swimway bijeenkomst. Op ons blog schrijven Michiel Firet en Gertie Papenburg over de Wilde kool langs de randen van het Wad. En in de rubriek “Aan het Woord…” Marre Walter, directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee.

Nieuwsbrief februari 2021
In deze nieuwsbrief aandacht voor de literatuurreview naar de effecten van menselijke en natuurlijke bodemberoering en ons (online) jaarverslag over 2020. Op ons blog schrijven Titian Oterdoom, Michiel Firet en Piet Dijkstra over de noodzaak van een integrale transitie van het landelijk gebied. En in de rubriek “Aan het Woord…” deze keer Katja Philippart, de nieuwe directeur van de Waddenacademie.

Nieuwsbrief januari 2021
In januari hebben we een goed gevulde nieuwsbrief. Op ons blog schrijft Lianne Huzen over de effecten van onderwatergeluid op dieren en hebben we een terugblik van het WAAA seminar tijdens de Klimaatadaptatieweek in Groningen.

Nieuwsbrief december 2020 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de komende Klimaatadaptatieweek, Expeditie Waddenkust, de publicatie van het Wad Zie Jij magazine en nog veel meer nieuws uit de afgelopen maand. In de rubriek ‘Aan het woord …’ deze keer Piet Winterman van Staatsbosbeheer.

Nieuwsbrief november 2020
In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de Agenda voor het mariene ecosysteem van de Waddenzee en de start van ‘Expeditie Waddenkust’. Op ons blog vertelt Sonja van der Graaf over het belang en de schoonheid van duisternis in het Waddengebied. In de rubriek ‘Aan het woord …’ Jonna van Ulzen van Vogelbescherming Nederland.

Nieuwsbrief oktober 2020
In de nieuwsbrief van oktober hebben wij aandacht voor een ‘learning journey’ naar Denemarken. Wij kijken terug op twee geslaagde edities van het Onderwatercafé en we besteden aandacht aan verschillende initiatieven die meer inzicht in de vis- en schelpdierenstand geven. En een aankondiging voor een interessant webinar op 25 november over de visstand in Nederland. Op ons blog vertelt Gerwin Klomp over een ander perspectief op menselijk ingrijpen in de Waddenzee. En deze keer in ‘Aan het woord’ Michiel Firet, strategisch adviseur bij ons Programma.

Nieuwsbrief september 2020
In deze nieuwsbrief melden wij dat het PRW-werkatelier in het Entrepotgebouw in Harlingen helaas geen doorgang kan vinden in verband met de nieuwe COVID-19 maatregelen. Daarnaast kijken wij terug op een geslaagd online vervolg van het Onderwatercafé en nodigen wij je van harte uit om met de volgende edities mee te doen. In zijn blog vertelt PRW’er Michiel Firet over ‘niet kiezen’ als politieke koers in de ontwerp-Agenda Waddengebied 2050. En spreekt fysisch geograaf Bas Bijl van de Waddenvereniging in de rubriek ‘Aan het woord’ over zijn werkzaamheden.

Nieuwsbrief augustus 2020
In deze nieuwsbrief hebben wij aandacht voor het vervolg van onze Onderwatercafés en ontwikkelingen rondom Swimway. De blog gaat over adaptatie aan zeespiegelstijging en landschapsecoloog Jeroen van Herk spreekt in de derde editie van de rubriek: Aan het woord … Hij vertelt hierin over zijn werkzaamheden aan interessante projecten aan de randen van het Waddengebied.

Nieuwsbrief juli 2020
In deze goed gevulde nieuwsbrief hebben wij aandacht voor diverse onderwerpen, waaronder het aanbieden van de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050, nauwere samenwerking in de visserij en ontwikkelingen rond het oesterrapen nieuwe stijl. De blog gaat over water(bodem)kwaliteit. En in de tweede editie van de rubriek: Aan het woord …vertelt Franke Hoekstra over Polder Wassenaar en de mariene aquacultuur die daar plaatsvindt.

Nieuwsbrief juni 2020
In deze nieuwsbrief aandacht voor onze podcast over klimaatopgaven in het Waddengebied in relatie met EU-fondsen, de nieuwe Wadden in Beeld en een blog over de balans tussen beschermen en benutten op de rand van water en land. In de nieuwe rubriek: Aan het woord … bijt Gerwin Klomp van PRW het spits af.

Nieuwsbrief mei 2020
In de nieuwsbrief van mei aandacht voor het verder samen werken aan de toekomst van Lauwerskust, En een nieuwsbericht en blog over de mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging voor het Waddengebied. 

Nieuwsbrief april 2020
In de nieuwsbrief van april hebben wij aandacht voor de bedreiging die klimaatverandering vormt voor trekvogels en voor de pilot walviskadaver. Ook hebben wij een blog over mogelijke veranderingen in denken en doen die de coronacrisis teweeg kan brengen.  

Nieuwsbrief maart 2020
De nieuwsbrief van maart zit vol met ontwikkelingen. Lees in deze nieuwsbrief onder andere over: zilte kansen in de Waddenregio, een samenwerking om de beleving van de duisternis in het Waddengebied te versterken en microverontreiniging van stoffen in het oppervlaktewater van het Waddengebied. PRW’er Michiel Firet legt in zijn blog de relatie uit tussen de spreekwoorden ‘beren op de weg zien’ en ‘krenten uit de pap vissen‘.

Nieuwsbrief februari 2020
In de nieuwsbrief van februari hebben wij aandacht voor onder andere het onderwatercafé, een expertsessie over duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden en voor zilte teelt en aquacultuur in Polder Wassenaar. PRW’er Lianne Huzen vertelt in haar blog over een inspirerende sessie van Wadlab waarin de toekomstbestendige oogst van voedsel in en om de Waddenzee werd verkend.

Nieuwsbrief januari 2020
In de nieuwsbrief van januari behandelen wij de door ons behaalde resultaten in 2019 en is er aandacht voor de waterbodem en opkomende stoffen en de vraag of deze een risico voor de Waddenzee vormen. Ook is er aandacht voor de campagne Wadziejij.nl waarin bewoners van het Waddengebied locaties kunnen aanwijzen die niet passen bij de kernwaarden van het gebied. PRW’er Titian Oterdoom stelt in zijn blog de vraag of het terecht is dat zonneparken de (her)ontwikkeling van landbouwgrond een lange tijd onmogelijk maakt.

Nieuwsbrief december 2019
De nieuwsbrief van december heeft aandacht voor onderzoek naar Bonomia-vrije platte oesters. Daarnaast nodigen we bewoners uit om mee te denken over welke locaties, verouderde of leegstaande gebouwen of andere landschappelijke elementen niet (meer) passen bij de kernwaarden van het Waddenzee Werelderfgoed. In het blog vertellen stagiaires van Van Hall Larenstein over hun onderzoek naar de weg die opkomende stoffen afleggen vanaf de zuiveringsinstallatie tot aan de Waddenzee.

Nieuwsbrief november 2019
In november hebben we in onze nieuwsbrief aandacht voor een geslaagd Onderwatercafé in Leeuwarden en voor een presentatie over Dark Sky. In zijn blog breekt PRW’er Michiel Firet een lans voor het toepassen van een Beloning op Toegevoegde Waarde voor projecten waarvoor de Natuurwet geldt.

Nieuwsbrief oktober 2019
In de nieuwsbrief van oktober kondigen wij ons Onderwatercafé in Den Helder aan en hebben wij aandacht voor het MOCO onderzoek naar vaarrecreatie op het Wad. In zijn blog schrijft PRW’er Hein Sas over het gevaar van zomerhitte voor de Waddennatuur.

Nieuwsbrief augustus en september 2019
In deze nieuwsbrief is het nieuws over augustus en september gecombineerd. Lees meer over het onderzoek van stagiaires naar afvalstoffen, bedrijfsmatig oesters rapen in de Waddenzee en over het eerste Onderwatercafé in Noordpolderzijl. PRW’er Lianne Huzen schrijft in haar blog over de mogelijkheden die een ferry van Schotland naar de Eemshaven zou bieden.

Nieuwsbrief juli 2019
In de nieuwsbrief van juli hebben wij aandacht voor onze jaarverslagen en onze bijdrage aan de Kust&Zee gids, de gedragscode voor dronevliegers rond de Waddenzee en voor getijdenenergie bij de sluizen van het Lauwersmeer. In haar blog neemt Lianne Huzen de lezer mee in de ambitie en opdracht van PRW 3.0 om transities aan te jagen.

Nieuwsbrief juni 2019
In de nieuwsbrief van juni aandacht voor onder meer de Swimway conferentie, een onderzoek van PRW naar de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard en een onderzoek van studenten naar de technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit over water. PRW’er Michiel Firet vertelt tenslotte in zijn blog over het belang om met de juiste mensen in contact te komen.

Nieuwsbrief mei 2019
In mei behandelen wij in onze nieuwsbrief het Manifest Lauwerskust over de toekomstmogelijkheden in het gebied, een aflevering van FryslânDOK over 50 jaar Lauwersmeer en hebben wij nieuws over de programma’s Flyway en Swimway. PRW’er Michiel Firet schrijft in zijn blog over de keuze tussen doen of laten in de dynamische natuur van de Waddenzee.

Nieuwsbrief april 2019
In de nieuwsbrief van april brengen wij verschillende onderwerpen onder de aandacht waaronder: de actualisatie van onze website Rijkewaddenzee.nl, de oplevering van een plan van aanpak voor de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied, het essay ‘Nieuwe Landmakers’ van Ineke Noordhoff en de selectie van oesterbedrijven in de Waddenzee. In zijn blog heeft PRW’er Hein Sas aandacht voor de bevindingen van onderzoek naar de schelpkokerworm.