Randen van het wad

De randen van het Wad komen steeds meer onder druk te staan door klimaatverandering. Het gebied tussen mens en zee is haar dynamiek grotendeels kwijt.

Dat Nederland beschermd moet worden is een feit. De manier waarop dat in het verleden gedaan is, heeft er echter voor gezorgd dat de kustlijn zich manifesteert als een harde scheidslijn tussen land en de zee. De ambitie van de opdrachtgevers is om de waddenkust en eilanden ecologisch en sociaaleconomisch (weer) met elkaar te verbinden. Daartoe dragen zij PRW op om projecten uit te dagen en aan te jagen. Waarbij functies zoals natuur, waterveiligheid, landbouw en beleving zoveel mogelijk hand-in-hand gaan. En er experimenteerruimte is voor pilots en innovatieve ideeën.

In het voorjaar van 2021 is de Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen opgezet. Op de pagina Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen delen de partners kennis, ervaring en inspiratie.