Programmaplan

Het Waddengebied stond (en staat) aan de vooravond van een aantal majeure ontwikkelingen: klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming (economisch) gebruik (visserij, scheepvaart, landbouw etc.), toenemend toerisme en de dreiging van verdergaande krimp en achteruitgang van de leefbaarheid. Deze complexe materie en dynamiek vroeg om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van de omgeving om daar passende antwoorden op te vinden.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) wou partijen uitdagen om voorbij de gebruikelijke oplossingen te denken. De opgaven boden namelijk ook kansen om in het Waddengebied gezamenlijk voorop te gaan lopen. We wouden aan de wereld laten zien hoe natuur, economie en leefbaarheid niet alleen samen konden gaan, maar elkaar zelfs konden versterken.

Waddenmars

Vanuit Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkten we in 2022 aan het nalatenschap van ons programma. Met het perspectief van de ‘Rijke Waddenzee’ in 2050 voor ogen was betrokkenheid van jongeren – toekomstige generaties – essentieel. Daarom organiseerden we met en voor jongeren een meerdaagse Waddenmars in het Nederlandse Waddengebied. Met een door jongeren opgesteld manifest als resultaat, dat meegenomen werd naar de trilaterale jongerenconferentie in september 2022 en naar de trilaterale Ministersconferentie in november 2022. Op deze manier wouden we er voor zorgen dat toekomstige generaties meer betrokken raakten bij het beleid voor het Unesco Werelderfgoed Waddenzee. Lees hier meer.