Versterken kernwaarden werelderfgoed

Sinds 2014 behoort de gehele Waddenzee tot UNESCO Werelderfgoed. Daarmee is de (internationale) bekendheid van het gebied toegenomen en staat het op gelijke voet met wereldberoemde natuurgebieden als Yellowstone, het Great Barrier Reef en de Kilimanjaro.

De toeristenstroom naar het Waddengebied is mede hierdoor ook toegenomen net als de bijbehorende kansen en uitdagingen. Een werelderfgoed vraagt naast bescherming en ontwikkeling óók om versterking van de kernwaarden ten behoeve van de natuur en de economie. De opdrachtgevers, belanghebbenden en gebruikers in het Waddengebied willen in alles wat zij doen in het gebied bijdragen aan een gebied van Werelderfgoedklasse, daartoe willen ze door PRW worden uitgedaagd.