Broedkolonies Engelsmanplaat weggespoeld

donderdag 30 mei 2013

De vogelnesten van dwergsternen, visdiefjes en noordse sternen rond de Engelmansplaat in de Waddenzee zijn volledig weggespoeld. Dit blijkt uit waarnemingen van de Waddenunit (UPDATE zie beneden).

Door de hoge tijen van de laatste tijd was er al de nodige schade ontstaan aan de Wadplaat. Er zijn meer dan 50 nesten vernield (40 noordse stern, 12 dwergstern en 3 visdief). De Waddenunit gaat de eerstkomende dagen kijken of de vogels zich gaan wagen aan een tweede broedpoging. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de verbodsborden rondom het gebied hersteld worden in het kader van de dynamische zonering (kwetsbare gebieden worden dan afgesloten voor o.a. Wadvaarders).

Meer kwetsbare gebieden
Niet alleen de vogels op Engelsmanplaat hebben last van de hoge tijen. Op het Rif broeden ook veel vogels, waaronder zo’n 65 broedpaar noordse sterns en één nest van een strandplevier. De situatie op het Rif is iets anders dan bij de Engelsmanplaat. Door een hogere schelpenlijn is daar meer beschutting en dus een grotere kans op overleven. Hoewel de golven vanuit de Noordzee daar juist weer wat onstuimiger zijn.

De vogelwachters en de bemanning van De Krukel (Waddenunit) gaan inventariseren of het nodig is om de borden rondom beide gebieden aan te passen naar een nieuwe situatie. Dit kan betekenen dat de kolonies iets anders aangegeven worden in het veld. Weggespoelde borden kunnen dan bijvoorbeeld vervangen worden.

UPDATE (3 juni 2013): Op de Engelsmanplaat begint een aantal vogels aan een nieuw nestje. Zoals het er nu naar uit ziet: 4 paar noordse stern en 3 paar dwergstern. Op het Rif zitten alweer enkele broedende dieren. Daarnaast zijn er nieuwe vogels bijgekomen, die waarschijnlijk van de overspoelde Hiezel komen. Exacte aantallen zijn hier niet bekend, om de vogels niet te verstoren. De borden rondom het gebied worden op de nieuwe situatie aangepast.

Voor de instandhouding van de vogelsoort hoeft het wegspoelen van de nesten overigens geen ramp te zijn. De vogels kunnen namelijk bij goede broedseizoenen, twee nesten leggen. Doordat de vogels een hoge leeftijd kunnen bereiken, kan een populatie zich snel herstellen, na een minder goed broedseizoen. Uit recent onderzoek van SOVON blijkt echter dat dit steeds minder goed gaat: Broedvogels Waddenzee in Mineur.