Een uniek moment …

woensdag 1 juli 2020

Op de grens van zee en land vind je veel vogels. Dat is niet zo verwonderlijk, want kustgebieden zijn vaak rijk aan voedsel. Dat is in de Waddenzee niet anders. Schelpdieren, wadslakjes, slijkgarnaaltjes en natuurlijk vis zijn voedsel voor de miljoenen vogels die het Waddengebied gebruiken als leefgebied of om te broeden of te overwinteren.

Gulzige aalscholver

Ciska van Geer legde in de haven van Schiermonnikoog een gulzige aalscholver vast op beeld en stuurde ons haar filmpje met de volgende tekst: “De aalscholver grijpt zijn kans. Hij slaat een aal aan de haak, sleept het dier de plaat op en in minder dan twee minuten is de strijd gestreden. Na een eerste mislukte poging, krijgt de vogel de vis onder controle. Wild kronkelend wordt de prooi opgeslokt. De zilvermeeuw heeft het nakijken. Hulp is niet nodig, al is het verorberen van zo’n grote vangst voor de aalscholver geen routine. Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 2% van zijn menu bestaat uit paling en aan dit maatje heeft de vogel voor een dag bijna genoeg.”

Paling in de Waddenzee

Van oudsher komt er veel paling voor in de Waddenzee. Als intergetijdengebied met een goede habitat – schelpdierbanken, kwelderslenken en havens – waren de omstandigheden goed. Onder andere door de achteruitgang van die omstandigheden is het decennia veel slechter gegaan met de palingstand. De laatste jaren gaat het, in ieder geval in de Oostelijke Waddenzee, weer beter. Jaap Vegter van ‘Vissers van de Kust’ neemt dat waar in de oogst: “Uit onze vangst blijkt dat weer meer paling de Waddenzee als leefgebied gebruikt en hier opgroeit. Die toename heeft waarschijnlijk met verschillende factoren te maken. Het lijkt erop dat paling profiteert van het herstel van schelpdierbanken.” Er is nog weinig kennis over de huidige palingstand in de Waddenzee.