Koekoekgedrag op het Wad

woensdag 12 augustus 2015

Wie dagelijks op de Waddenzee vaart, ziet soms opmerkelijke dingen. Zo ontdekte de Waddenunit dat niet alleen de koekoek haar eieren legt in andermans nesten. Op Richel maken meeuwen en visdieven er een sport van.

Grote bek
Het verschilt per keer, hoe de dieren er op reageren, vertelt Eelke Sybren Dijkstra van de Waddenunit. ,,Soms worden ze kapotgeprikt, maar ze worden ook wel uitgebroed en daarna grootgebracht. Als de vogelouders kleiner zijn dan het vreemde kuiken, dan hebben ze wel een enorme klus om hun eigen jongen te voeden, want dat vreemde exemplaar zit steeds vooraan met zijn grote bek.”

Vogeltelling
De foto’s zijn alweer van bijna twee maanden geleden. De Waddenunit was op Richel omdat zij een broedvogelinventarisatie hebben uitgevoerd. Dit hoort bij haar wettelijke taken.

De medewerkers telden zo’n 1160 paar grote meeuwen op Richel  met een verhouding 55 % zilvermeeuw en 45 % kleine mantelmeeuw. Er werden 10 paar stormmeeuwen gezien en 14 paar scholeksters en 1 Eidereend paar. Lopend langs de nesten worden de braakballen geteld en op basis daarvan wordt een schatting gemaakt van de broedparen. B. Inmiddels is alles vertrokken en vliegt rond.