Tienduizenden bergeenden geteld op ‘t Wad

donderdag 15 augustus 2013

De ruiende bergeenden in het Waddenzee-gebied tussen Harlingen en Holwerd zijn geïnventariseerd. De teller bleef uiteindelijk steken op 43.000.

De inventarisatie is uitgevoerd met twee schepen van de Waddenunit, namelijk de Krukel en de Stormvogel. Daarbij werd nauw samengewerkt met de vrijwilligers van SOVON Vogelonderzoek.

Beide schepen voeren vanuit hun eigen gebied naar elkaar toe in de richting van het wantij Vingegat/Abt. De inventarisatie werd uitgevoerd tijdens laag water waarbij de Bergeenden, die tijdens de rui niet kunnen vliegen, op de randen van de geulen gaan zitten en zich hier goed laten tellen.

Oude Zuid Meep populair
In totaal werden er ongeveer 43.000 ruiers geteld waarbij een groot aantal zich bevonden in het art.20-gebied Oude Zuid Meep. Voor een inschatting van het totale aantal op het Nederlandse wad zijn nog niet alle gegevens bekend.

De Waddenunit bestaat uit vier bemande boten die namens het ministerie van Economische Zaken rondvaren in de Waddenzee voor handhaving, monitoring en voorlichting. Zo helpen ze dus bij vogeltellingen (monitoring) en ze vertellen zeilers ondermeer waar ze niet mogen droogvallen, omdat ze anders de natuur verstoren (art.20-gebieden).