Veel media-aandacht voor Rust voor Vogels

donderdag 7 november 2013

De afgelopen tijd was het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen volop in het nieuws. Er verschenen artikelen in ondermeer De Volkskrant, NRC en Leeuwarder Courant. De NOS kwam langs en Omrop Fryslân en RTV-Noord-Holland maakten een tv-reportage. 

Het was natuurlijk ook een goed moment om verslag te doen, want het is herfst en dan strijken er zoals elk jaar weer miljoenen trekvogels neer in de Waddenzee, om nog even flink aan te sterken voordat ze aan hun reis naar Afrika beginnen.

Het doel van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen is enerzijds meer rust creëren voor vogels in de Waddenzee door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van de wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen. 

Verrekijkers en apps
Dit doen de deelnemende organisaties (met Vogelbescherming Nederland als trekker) door nieuwe vogelkijkplekken te creëren en gratis vogelherkenningskaarten, een vogelherkennings-app, verrekijkeruitleenpunten, educatieve posters, animatiefilms en fiets- en wandelroutes te ontwikkelen. 

De filosofie erachter is eenvoudig: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in het waddengebied, hoe groter de steun voor behoud en herstel. Onlangs kreeg het project 3,5 miljoen euro vanuit het Waddenfonds.