Vogelaars in Afrika: waarom?

donderdag 21 maart 2013

De natuur houdt zich niet aan landsgrenzen. Een van de meest markante voorbeelden is de drieteenstrandloper. Die broedt in het arctische gebied tussen poolvossen en lemmingen, maar overwintert zo’n 10.000 (!) kilometer verderop in Zuidwestelijk-Afrika.

Langs die hele vliegroute probeert PRW, in samenwerking met organisaties als Vogelbescherming en Sovon, in kaart te brengen hoe het gaat met deze vogels. In West-Europa zijn duizenden vrijwilligers beschikbaar (vogelaars) die vrijwillig tellingen uitvoeren en metingen verrichten. In Afrika is die cultuur er nog niet, maar daar wordt aan gewerkt.

Vorig jaar waren de eerste trainingen, onlangs was de eerste telling. We vroegen ze waarom vogels en wetlands zo belangrijk voor hun zijn. Een aantal reacties van de ‘eerste’ vogelaars van West-Afrika.

,,Watervogels zijn belangrijk als bio-indicator. Watervogels leiden vissers bijvoorbeeld naar de plekken waar veel vissen zich bevinden. Sommigen vernietigen schadelijke insecten voor de landbouw. Wetlands zijn bovendien een bron van leven.”

Paul Moise (links met kladblok), Senegal
,,Watervogels hebben een sterke toeristische aantrekkingskracht en zijn dus belangrijk voor het ontwikkelen van eco-toerisme. Maar het zijn ook bio-indicatoren die kunnen wijzen op veranderingen in de status van natuurlijke hulpbronnen (bijv. vis voor de visvangst). Zij zijn onlosmakelijk onderdeel van hun ecosystemen. Wat betreft wetlands, dat zijn allereerst woongebieden voor de vogels, maar het zijn ook de gebieden waar zich veel economische activiteiten afspelen van de lokale bevolking. Wetlands vormen belangrijke habitats voor de opslag van CO2 en zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatsverandering.

Papanie Bai-Seasay, links met blauwe trui, Sierra Leone
,,Watervogels verbinden landen en continenten. Ze zijn goede indicatoren, sommige leven van insecten die weer schadelijk zijn voor de landbouw. Wetlands zorgen voor vis en ander voedsel voor omwonenden en drinkwater. Watervogels verbinden regio’s en continenten. Ze zijn ons erfgoed.”