Vogelwachtseizoen van start in Werelderfgoed Wadden

woensdag 8 april 2015

Het broedseizoen staat voor de deur in het Waddengebied. Duizenden vogels, zoals sterns, lepelaars, eidereenden en plevieren zoeken komende tijd een broedplekje. De Waddeneilanden en de omliggende platen zijn bij hoogwater belangrijke vluchtplaatsen. Ontelbare vogels wachten daar op de ‘volgende gang’ van hun voedsel. Rust en ruimte in de maanden april – juli zijn daarom van levensbelang.

Daar houden de vogelwachters van Staatsbosbeheer toezicht op. Deze maand (april) nemen ze hun posten weer in op de eilanden Terschelling (de Boschplaat), Engelsmanplaat, Rottumerplaat en Rottumeroog, en voor het eerst op Texel (de Slufter).

Terschelling
De vogelwachters van de eerste keet, bij paal 22 op de Boschplaat, hadden een stormachtige eerste week. De tweede keet, bij het Amelandergat, kan door de voorjaarsstorm zelfs pas vanaf volgende week weer bemenst worden. Boswachter Remi Hougee: “Voor het derde jaar bemannen we de posten volledig met duo’s vrijwilligers. Zij zitten minimaal een week op de Boschplaat, dag en nacht. Eén van de taken van de vogelwachters is er zorg voor dragen dat de broedvogels niet verstoord worden. Maar net zo belangrijk is het geven van voorlichting aan bezoekers. Vorig jaar hebben zij bijvoorbeeld ruim 5.000 wandelaars en fietsers bij de posten ontvangen.”

Rottumerplaat
Op beide onbewoonde eilanden in het oostelijk deel van het Werelderfgoed Wadden verblijven normaal gesproken gedurende 4 maanden duo’s vogelwachters om de hoogwatervluchtplaats-tellingen en broedvogelmonitoring uit te voeren en toezicht te houden. Vanaf vandaag is het vogelwachtershuis op Rottumerplaat weer bemand: vogelwachters Bart en Doortje verblijven hier de komende 4 maanden, slechts onderbroken door korte tripjes naar vaste wal voor bevoorrading en familiebezoek.

Rottumeroog
Na de decemberstormen van 2013 was Staatsbosbeheer genoodzaakt om het vogelwachtersonderkomen van Rottumeroog te ontmantelen. Afgelopen jaar is de broedvogelmonitoring uitgevoerd door eens in 2 weken een dag te tellen. Geen ideale situatie en aanleiding om te zoeken naar een tijdelijke en veilige accommodatie, die beter aansluit bij de ruige en dynamische omstandigheden. Het bedrijf Ideavelop uit Twente heeft op vrijwillige basis een duurzame oplossing bedacht: Basecamp Rottumeroog. Dit bestaat uit 2 grote expeditietenten, inclusief toilet, koelkast, kooktoestel. Daarnaast zonnepanelen, accu’s, quad en veiligheidsmiddelen. De tenten worden komende week gebracht en geplaatst door medewerkers van Staatsbosbeheer, Ideavelop en het ministerie van EZ (Waddenunit).

Engelsmanplaat
Het vogelwachtershuis op Engelsmanplaat (ligt tussen Ameland en Schiermonnikoog) heeft wat schade opgelopen tijdens de recente stormen en hoog water. Komende twee weken wordt de boel gerepareerd en in gereedheid gebracht met hulp van de Waddenunit. De vogelwachters nemen hun intrek vanaf eind april en zullen hier net als op de Boschplaat in shifts van 1 week verblijven.

Texel
Staatsbosbeheer hoopt dit jaar voor het eerst ook duo’s vogelwachters in natuurgebied De Slufter op Texel te vestigen; in de Zwarte keet. Zij gaan daar vanaf medio april aan de slag als gastheer voor het publiek bij het uitkijkpunt het Diepe Gat en langs de verschillende recreatiepaden.