Eerste vogeltellingen voor Waddensea Flyway

woensdag 6 maart 2013

Er is een begin gemaakt met de eerste vogeltellingen in Afrika in het kader van het zogeheten Waddensea Flyway Initiative.

Afgelopen januari zijn de deelnemers uit Mauritanië, Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Guinee, Sierra Leone en Cape Verde in hun eigen land aan de slag gegaan met het tellen van een selectie van wetlandgebieden. Dit is de opmaat voor een veel grotere telling in januari 2014 als alle kerngebieden voor kustvogels (waaronder de overwinterende Waddenzee vogels) in West Afrika worden geteld.

Vogels in Afrika
De tellingen zijn nodig om de kennis over overwinterende Wadvogels in West-Afrika te vergroten. Het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt het ontwikkelen van dit integraal meetsysteem voor trekvogels. Op basis daarvan kan het beleid en beheer in de Waddenzee ge-optimaliseerd worden voor trekvogels. Dit is de invulling van de opdracht die hoort bij de Werelderfgoedaanwijzing van de Waddenzee door UNESCO.

Naast aandacht voor de monitoring vinden in het komende jaar ook activiteiten en workshops plaats die gericht zijn op verbetering van het beheer van de Afrikaanse gebieden.

Samenwerking
De training en de fondsen voor monitoring maken onderdeel uit van een grotere samenwerking tussen BirdLife International, Wetlands International en het Programma naar een Rijke Waddenzee (als onderdeel van het Wadden Sea Flyway Initiative) voor de periode 2012-2014.