Goede start van Flyway-vogeltelling

maandag 20 januari 2014

Ruim 100 vogelaars hebben dit weekeinde watervogels geteld in het Nederlandse Waddengebied. De gegevens worden gebruikt voor een analyse van East-Atlantic Flyway; de trekroute van vogels die strekt van het Arctisch gebied tot aan Zuid-Afrika.

De tellingen blijven niet beperkt tot Nederland. De komende twee weken worden er vogels geteld in zo’n 30 landen. Ruim 1500 mensen werken hier aan mee.

De telling in het Waddengebied verliep dit weekeinde betrekkelijk makkelijk. Het was relatief goed weer en in West-Europa zijn veel ervaren vogelaars waardoor de telling in twee dagen was afgerond.

West-Afrika
Voor de Afrikaanse landen ligt dat anders. Daar is, mede vanwege de sociaal-economische omstandigheden, nog geen vrijwilligerscultuur voor het tellen van vogels. De afgelopen twee jaar heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee  geïnvesteerd in de aanschaf van materieel (o.a. verrekijkers, telescopen, gestandaardiseerde vogelboeken) en workshops.

De komende twee weken wordt er langs de kust in West-Afrika geteld. Daar zijn de gebieden veel groter en soms moeilijk toegankelijk. Bovendien zijn er minder vogeltellers actief. Daarom duurt dit twee weken in plaats van 2 dagen, zoals in het Waddengebied. 

Beter beschermen
De telling brengt in beeld hoe gezond de trekvogelpopulaties zijn, waar hun favoriete overwinteringsplekken liggen en waar de knelpunten zitten. Zulke informatie is hard nodig, want daarmee kunnen we bedreigde vogels beter beschermen. Naar verwachting is de analyse van de telgegevens over een kleine 4 maanden afgerond.