Midwintervogeltelling van belang voor kennis Flyway

donderdag 21 januari 2016

Op Richel,  een wadplaat in de Waddenzee, zijn afgelopen weekend 74.774 vogels geteld. De telling is uitgevoerd vanaf de Asterias. Het is al de tweede keer dat bemanningsleden van Rijkswaterstaat en de Waddenunit samen werken om deze telling mogelijk te maken.

De telling vond plaats als onderdeel van de landelijke midwintervolgeltelling, georganiseerd door SOVON Vogelonderzoek. Het was een speciale editie, want het is de 50e keer dat de telling is gehouden.

Het onderzoek is ook voor PRW relevant omdat het bijdraagt aan onze kennis over de Flyway (trekroute van vogels tussen Zuid-Afrika en het arctische gebied)  en de positie die de Waddenzee daarin plaats neemt.

Hoogwater
Deze telling is speciaal bedoeld voor de zogenaamde HVP’s (Hoogwater Vlucht Plaatsen). Als het hoogwater is dan rusten de vogels maar op een paar platen in de Waddenzee die niet onder water komen. Dat is de gelegenheid om ze te tellen, want dan zitten de vogels compact bijelkaar.

Smakelijk hapje
In totaal werden er voor Richel 18 soorten vogels aangetroffen. Bijelkaar opgeteld waren het er bijna 75.000. De kanoeten waren het meest te zien met 47.450 exemplaren, gevolgd door de bonte strandloper met 22.000 stuks. Ook kwam er 1 slechtvalk een kijkje nemen of er nog een smakelijk hapje tussenzat.

Andere Hoogwatervluchtplaatsen voor vogels waar de Waddenunit heeft geteld zijn de Razende Bol, Blauwe Balg en de Rottums.