Doof het licht voor World Migratory Bird Day (WMBD) 2022

zaterdag 8 oktober 2022

“Doof het licht voor vogels gedurende de nacht” is de slogan van de World Migratory Bird Day 2022. Het doel van de campagne is om de negatieve effecten van kunstlicht s’nachts op migrerende vogels te benadrukken. Ter ondersteuning van deze WMBD-campagne hebben het Wadden Sea Flyway Initiative en het Trilateral Dark Sky Initiative een korte animatie gemaakt.

Kunstlicht ’s nachts (Artificial Light at Night, ALAN) kan een grote negatieve impact hebben op nachtelijke trekvogels. Kunstlicht lijkt het interne systeem dat vogels gebruiken om ’s nachts te navigeren te verstoren en zorgt ervoor dat zij van hun normale trekroutes afwijken. Er zijn meldingen dat vogels soms urenlang rond verlichte structuren cirkelen of er zelfs tegenaan botsen, vaak met de dood ten gevolg. Voor vogels die door de Waddenzee trekken, kunnen helder verlichte plaatsen langs de kustlijn en infrastructuur, zoals vuurtorens of olieplatforms in de Noordzee, maar ook vissersboten een bedreiging vormen.

Niet alleen nadelig voor vogels

Ook voor veel andere soorten zoals insecten, vleermuizen of planten kan lichtvervuiling nadelige gevolgen hebben. Gedrags- en fysiologische veranderingen, een verhoogd risico op predatie of habitatverlies als gevolg van ALAN, remmen de natuurlijke processen af met negatieve gevolgen voor de voortplanting of overleving hetgeen uiteindelijk kan leiden tot een afname van de populatie.

Maar we kunnen er wat aan doen!

Studies tonen aan dat kunstlicht ‘s nachts wereldwijd met ten minste 2% per jaar toeneemt. Gelukkig zijn er al veel oplossingen om lichtvervuiling tegen te gaan en er zijn tal van initiatieven om dit onderwerp onder de aandacht te brengen, ook in het Waddengebied.

Meer informatie over de effecten van ALAN op het ecosysteem van de Waddenzee is hier te vinden.

Meer informatie

ir. S. (Sonja) van der Graaf, Tel: +31 (0)6 11 48 71 20. E-mail: sonja.vandergraaf@rvo.nl.