Dijksma: Neerwaartse trend in aantallen vogels Waddenzee moet worden gekeerd

dinsdag 27 oktober 2015

Staatssecretaris Dijksma houdt vast aan de ingezette koers om de situatie voor trekvogels in de Waddenzee te verbeteren. Dat zegt de bewindsvrouw naar aanleiding van Kamervragen.

In totaal stelden de Kamerleden 357 vragen aan Dijksma over de Begroting van EZ voor 2016 op het onderdeel Landbouw & Natuur.  Eén daarvan ging over de Waddenzee.

Zwakste Schakel
De Kamerleden wilden  weten welke acties de Staatssecretaris gaat nemen om de condities te verbeteren in de Waddenzee, zodat deze niet langer de zwakste schakel is in de Oost-Atlantische route van trekvogels.

Weken aan maatregelen
“Ik heb vorig jaar in Denemarken, tijdens de trilaterale regeringsconferentie ingezet op een internationale aanpak voor trekvogels in de Waddenzee”, stelt Dijksma. ,,Er is toen besloten om gezamenlijk een actieplan op te stellen waarmee de neerwaartse trend in aantallen broedvogels wordt gekeerd.”

Dijksma wijst er verder op dat er door het Programma naar een Rijke Waddenzee al gewerkt wordt aan maatregelen.  Zo vindt er dynamische zonering plaats in rustgebieden voor vogels, zijn er maatregelen in gang gezet om predatiedruk te verminderen en komen er klimaatrobuuste vogeleilanden.

Alarmerend onderzoek
PRW publiceerde afgelopen september het eerste volledige  onderzoek naar de gehele Oost-Atlantische Flyway. Daaruit bleek dat hoe meer een vogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met deze vogel gaat. Dat was een alarmerend signaal omdat voor die tijd vaak nog gedacht werd dat het echte probleem mogelijk op een andere plek zat langs de vliegroute, bijvoorbeeld in West-Afrika of Siberie.