Kust&Zee gids 2020-2021

vrijdag 17 juli 2020

De Kust&Zee gids 2020-2021 is uit, op papier en digitaal. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) brengt in deze uitgave het belang van de Waddenzee voor miljoenen vogels onder de aandacht. Je vindt hier een link naar de pagina over de Flyway.

Digitale versie Kust&Zee gids

De Kust&Zee gids verschijnt langs de gehele Nederlandse kust. Je vindt hem onder meer op de veerboten naar de Waddeneilanden en in VVV-kantoren, bezoekerscentra en op campings. Hieronder tref je de digitale versie aan.

voorkant Kust&Zee gids 2020-2021

Belangrijke tussenstop voor vogels op de oost Atlantische trekroute

Jaarlijks vliegen miljoenen vogels van hun overwinteringsgebieden in West Afrika naar hun Arctische broedgebieden. De weg die deze vogels afleggen noemen we de oost Atlantische trekroute en deze kunnen de vogels niet zonder tussenstop maken. Onderweg moeten zij stoppen om op te vetten en de Waddenzee is hierbij voor veel vogels een onmisbaar gebied. De vogels halen brandstof uit voedsel als wormen, schelpdieren, krabben, kreeftjes en vis, allemaal voedsel wat langs de kust te vinden is.