Nieuwe stappen in de samenwerking langs de flyway

dinsdag 17 november 2015

Een nieuwe stap is gezet in de samenwerking langs de Oost-Atlantische vogeltrekroute. De samenwerking tussen verschillende landen en organisaties langs de Oost-Atlantische Flyway is verder versterkt. Dat is nodig om de bescherming van trekvogels zo effectief mogelijk te maken. 

Dit gebeurde afgelopen week tijdens een workshop in Bonn. De workshop werd georganiseerd door het Wadden Sea Flyway Initiative. Overheden, beheerders en natuurorganisaties uit zo’n 20 verschillenden landen, van IJsland tot Namibië, dachten tijdens de workshop na over het promoten en versterken van de samenwerking langs de trekroute op het gebied van beheer en onderzoek.

Intensivering van de samenwerking
Belangrijke onderwerpen waren het verstevigen en uitbreiden van partnerschappen en netwerken langs de trekroute. Een mooi resultaat was dat de Arctische landen, verenigd in het Arctic Migratory Birds Initiative, AMBI, en de landen van het African Eurasian Waterbird Agreement afspraken dat ze de samenwwerking gaan intensiveren. Zo wordt de uitwisseling van ondermeer kennis verbeterd.

Andere onderwerpen die besproken werden waren het uitvoeren van gezamenlijke communicatie- en beschermingsacties, de rol van het WSFI in de flywaysamenwerking,  en het inzetten van Werelderfgoed Status van gebieden langs de trekroute bij de flywaybescherming.

De ideeën en bijdragen die de verschillende landen hebben geleverd worden de komende maanden gebruikt om de WSFI-strategie voor de komende jaren te bepalen. Deze heeft tot doel de realisatie van de Wadden Sea Flyway Vision, die door veel partijen uit de Waddenregio en verder langs de flyway wordt gedragen.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee zal de komende jaren een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de flywaymonitoring, het promoten van de flywaysamenwerking en bescherming en het ontwikkelen van een financieringsplan voor de flywaymonitoring.